Magdalena Michniak

Referencje

  1. Pani Magdo - dziękujemy

    Pani Magdo - dziękujemy za żywiołową konferansjerkę. Rozbudziła Pani towarzystwo. Zdecydowanie był to świetny akcent naszego eventu.

    Krzysztof Błażowski
    Dyrektor GLOBALO MAX