Dlaczego ważne jest zabezpieczenie wykopów

Dlaczego ważne jest zabezpieczenie wykopów

Dlaczego zabezpieczamy wykopy

Zabezpieczanie wykopów zostało uwzględnione w Polskim prawie budowlanym. Ich nie przestrzeganie może wiązać się z konsekwencjami w razie gdyby nawiedziła nas kontrola. Z drugiej strony z czysto technicznego punktu widzenia, chcąc nie chcąc musimy wykonać odpowiednie zabezpieczenia wykopu przed osuwaniem. Jest to niemal pewne, że w razie nie zabezpieczenia wykop ulegnie zasypaniu. Siły które doprowadzają do usuwania wykopów w budownictwie nazywane są siłami grawitacyjnymi bądź hydrodynamicznymi. Pierwsze z nich występują tylko i wyłącznie w tedy kiedy na grunt umiejscowiony wokół wykopu oddziaływają nienaturalne obciążenia. W tym wypadku mogą to być na przykład domy, ciężkie pojazdy czy stos jakiegoś materiału. Drugimi z nich a mianowicie siły hydrodynamiczne spowodowane są nieoczekiwanym podnoszeniem się wód gruntowych i zawilgocenia wyższych warstw gleby. Kolejnym ważnym warunkiem do zabezpieczenia wykopów jest rodzaj gleby w którym aktualnie prowadzone są pracy. Polskie normy budowlane co do rodzajów gruntów określone są w tabeli. Dla przykładu gleby iłowe nie potrzebują szczelnego zabezpieczenia, natomiast gleby piaskowe muszą mieć szczelne zabezpieczanie wykopów, gdyż mogły by przedostawać się pod wpływem ruchów ziemi przez drobne otwory w zabezpieczeniu do naszego
wykopu. Warto pamiętać, że przy takich pracach ważne a nawet najważniejsze jest BHP. Wiele razy zdarzało się, że wykopy ulegały zawaleniu. Warto mieć na uwadze swoje i kogoś życie i wykonywać zabezpieczenia w staranny sposób.

Rodzaje zabezpieczenia wykopów

W nowoczesnym budownictwie stosowanych jest kilka metod w celu ochrony wykopów przed zawaleniem, spowodowanym przez kilka czynników pochodzących stricte z środowiska ale też tych spowodowanych prze zabudowania. Pierwszą z metod są ściany drewniane, które wykonywane są z drewnianych elementów bądź pali, które zostają wbijane na kilkadziesiąt centymetrów w glebę. Jest to najstarsza metoda stosowana od dziesięcioleci. Kolejną metodę stanowią ściany szczelne stalowe. Stosuje się je wtedy gdy jest potrzeba uzyskania jak największej odporności na nienaturalne naciski. Metoda stosowana jest zazwyczaj gdy wykopy osiągają długość większą niż 12 metrów. Kolejnym sposobem na uzyskanie szczelności wykopów są ściany z żelbetonu. Aby stosować tę metodę wymagana jest czystość gleby tzn. nie może być w niej żadnych większych kamieni, cegieł czy innych elementów.
Ponad to sposób ten nie lubi zbytnej wilgotności gleby i wysokich wód ziemnych. Jedną z najchętniej stosowanych metod jest tak zwana obudowa berlińska. Jest to tymczasowe obudowanie wykopu. Które jest wykonywane wraz z postępem prac wykopaliskowych. Polega na wbijaniu metodą udarową
pionowych słupów. Niestety jest to konstrukcja dosyć niepewna, dlatego jest nazywana tymczasową. Nie można więc jest stosować w każdych warunkach i na dłuższą metę. Nie może być wykorzystana w wykopach osiągających głębokość powyżej 4 metrów. Oraz nie może być stosowana gdy w sąsiedztwie
wykopu znajdują się obiekty mieszkalne bądź budowlane.