Jak pozyskuje się paliwo?

Jak pozyskuje się paliwo?

Paliwo to obecnie jeden z tych produktów, które na rynku są znane i nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Wprawdzie nowoczesne rozwiązania sprawiają, że jeździ coraz więcej samochodów elektrycznych, jednakże wciąż znaczną większość wszystkich pojazdów stanowią te zasilane benzyną czy olejem napędowym. Zapotrzebowanie na paliwa rośnie, dlatego też nie dziwi tak duża popularność ropy naftowej, z które są one uzyskiwane.

Jak pozyskuje się paliwa?

Ropa naftowa jest podstawą uzyskania benzyny oraz oleju napędowego. Zaliczana do płynnych kopalin ropa zawiera bardzo wiele różnorodnych składników, które stanowią o jej unikalności. W stanie po wydobyciu nie nadaje się do użytku, aby można było pozyskać z niej paliwa oraz inne substancje musi przejść odpowiednie zabiegi. W przypadku tej kopaliny destylacja ropy naftowej jest jednym z najczęściej wykorzystywanych metod do pozyskiwania paliwa. Wiele lat temu odkryto, że składniki ropy naftowej mają różnorodne właściwości, w tym również reakcje na wysokie temperatury. Dlatego podgrzewanie ropy naftowej umożliwia jej rozdzielenie na poszczególne składniki, czyli na frakcje. Pośród takich jak na przykład propan butan czy mazut wyróżnić również można benzynę i olej napędowy. W wyniku frakcjonowania ropy naftowej uzyskuje się także paliwo lotnicze oraz oleje opałowe. Oczywiście destylowanie ropy nie jest równoznaczne z natychmiastowym uzyskaniem paliw, muszą one bowiem być poddane jeszcze dodatkowym zabiegom, aby zostały doprowadzone do stanu znanego ze stacji benzynowych.

Destylacja frakcyjna i jej zastosowanie

Destylacja frakcyjna znana jest przede wszystkim z rafinerii, które wytwarzają paliwo na masową skalę. Jej główna zasada polega przede wszystkim na tym, że do kolejnego procesu wykorzystywane są pochodne uzyskane w poprzednich procesach. Takie podejście znacząco usprawnia cały proces, co dla przemysłu ma istotne znaczenie. Dzięki takiej destylacji nie tylko o wiele szybciej można uzyskać paliwo, ale również koszty związane z jego uzyskaniem są o wiele niższe. Frakcjonowanie ropy naftowej jak chodzi o podstawową zasadę nie zmieniła się od czasu, gdy zaczęto się nią interesować.

Oczywiście na przestrzeni lat zmieniły się wykorzystywane do jej przeprowadzania maszyny i urządzenia. Znacząco przyspieszyły one cały proces, a ponadto sprawiły że uzyskiwane paliwa są znacznie lepsze. Dzięki temu ilość zabiegów, które należy przeprowadzić aby je oczyścić i uzyskać odpowiedniej jakości paliwo jest o wiele mniejsza. Ponadto ilości przerabianej ropy naftowej mogą być o wiele większe.