Tynkowanie maszynowe a atrakcyjne wykończenia

Tynkowanie maszynowe a atrakcyjne wykończenia

Budownictwo to proces wznoszenia budynku lub infrastruktury. Budownictwo różni się od produkcji w tym, że produkcja zazwyczaj obejmuje masową produkcję podobnych przedmiotów bez wyznaczonego nabywcy, podczas gdy budowa zazwyczaj odbywa się na miejscu dla znanego klienta. Budownictwo jako branża obejmuje od sześciu do dziewięciu procent produktu krajowego brutto krajów rozwiniętych. Budowa rozpoczyna się od planowania, projektowania i finansowania; trwa aż do momentu, gdy projekt jest zbudowany i gotowy do użytku.

Budowa na dużą skalę wymaga współpracy pomiędzy wieloma dyscyplinami. Kierownik projektu zazwyczaj zarządza pracą, a kierownik budowy, inżynier projektu, inżynier budowlany lub architekt nadzoruje ją. Osoby zaangażowane w projektowanie i realizację muszą brać pod uwagę wymagania dotyczące zagospodarowania przestrzennego, wpływ budowy na środowisko, harmonogram, budżet, bezpieczeństwo na placu budowy, dostępność i transport materiałów budowlanych, logistykę, niedogodności dla społeczeństwa spowodowane opóźnieniami w budowie oraz składanie ofert. Duże projekty budowlane są czasami określane mianem megaprojektów.

Polecamy: tynki i elewacje Kraków – firma budowlana LitBud

Tynkowanie maszynowe

Tynkowanie maszynowe to metoda tynkowania, w której tynk jest natryskiwany na ścianę przez pistolet lejkowy. Zaletą tynkowania maszynowego jest możliwość szybkiego pokrycia dużych powierzchni i wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Tynkowanie maszynowe nie nadaje się do każdej powierzchni i musi być stosowane na odpowiednim podłożu, takim jak cegła, bloczki lub beton. Może być również stosowane do tworzenia dekoracyjnych wykończeń teksturowanych. Za pomocą tynkowania maszynowego można tworzyć atrakcyjne wykończenia poprzez natryskiwanie wzorów na ścianę. Wymaga to zazwyczaj specjalistycznego sprzętu i doświadczenia.

Etapy

Pierwszym etapem tynkowania maszynowego jest nałożenie tynku na ścianę. W tym celu tynkarz używa tzw. jastrzębia i kielni. Paca to prostokątna metalowa płytka z uchwytem, która służy do przytrzymywania tynku podczas jego nakładania na ścianę. Kielnia to małe metalowe narzędzie z uchwytem, przypominające małą łopatkę lub szpachelkę. Tynkarz nabiera tynk na rakle, a następnie przy pomocy kielni dociska go do powierzchni ściany. Drugim etapem tynkowania maszynowego jest wygładzenie wszelkich skaz i niedoskonałości tynku.

W tym celu pracownicy używają szlifierek ręcznych lub elektrycznych, aby wygładzić niedoskonałości tynku. Po usunięciu wszystkich niedoskonałości, pracownicy nakładają uszczelniacz i farbę, aby zabezpieczyć tynk przed uszkodzeniami i nadać mu atrakcyjny wygląd. Ściany tynkowane maszynowo nazywane są często ścianami gładkimi, ponieważ nie posiadają żadnych widocznych wad, takich jak nierówności, dziury i inne rodzaje niedoskonałości, które są powszechne na ścianach budowanych tradycyjnymi technikami budowlanymi.